PSYKOTERAPEUTTRÆF 2023

22. -24 SEPTEMBER 2023


LOVE AND FORGIVENESS


v. Kia Marquard, psykoterapeut MPF.

”Love and Forgiveness” er en terapeutisk og praksisnær tilgang, som er sammensat af flere
metoder, blandt andre klientcentreret terapi, kognitiv terapi og gestaltterapi.
Tilgangen bygger på nogle grundantagelser:
• At vi alle grundlæggende hører sammen.
• At det oprindelige i mennesker er kærlighed.
Med det udgangspunkt forstås andre følelser, som eks. vrede, som skabt på baggrund af frygt.
Det udgangspunkt vi har, når vi er i kærligheden, er præget af tro på det gode, tro på at der dybest
set er plads til alle. Tro på at vi alle er forbundet og ikke kan være ligeglade med hinanden. Når vi
lever med kærlighed som udgangspunkt, befinder vi os i det, som kaldes ”Big mind”.
Hvis frygten i os har overtaget, befinder vi os i ”Little mind”, hvorfra verden opleves som farlig og
truende. Når vi er i vores ”Little mind” betyder det mere, at have ret end at være lykkelig. Der har vi
brug for at positionere os højere end andre, for at føle os værdifulde og beskyttede. Der bor både
mindre- og mereværd. Helt sat på spidsen oplever vi fra det sted indeni vores medmennesker som
farlige og fjendtlige.
”Love and forgiveness” er udviklet af Leonard Shaw, som har anvendt metoden i mange
sammenhænge og med stor succes – også for målgrupper som eks. langtidsfanger, som ofte både
har været udsat for voldsomme hændelser og selv stået for voldsomme hændelser.
Metoden er både blid, konfronterende og meget praksisorienteret og byder på et væld af øvelser,
som alle har til formål at bringe os tættere på os selv og andre på en kærlig og fredsskabende
måde. Metoden rummer gode redskaber til at komme tæt på os selv og opnå et respektfuldt og
kærligt forhold til vores indre, med de fejl og mangler vi har.
Vi arbejder primært i plenum med udgangspunkt i egne erfaringer. Dagene rummer mulighed for
relevante øvelser i plenum, men også individuelle øvelser / øvelser i små grupper, for dem som
finder det meningsfuldt.
Jeg ønsker mig at alle har lyst til at deltage med et solidt udgangspunkt i sig selv, også for at opnå
den størst mulige forståelse af tilgangen. Jeg vil glæde mig til at byde på smagsprøver af, hvordan
”Love and Forgiveness” kan anvendes.

 

Det praktiske:
Alle med en 2-årig psykoterapeutuddannelse kan deltage. Bestyrelsen kan give dispensation til andre efter ansøgning.
Klik her for tilmelding

Sted: Brenderup Højskole, Stationsvej 54, 5464 Brenderup.
Der er 2 pers. værelser med delt wc og bad (eller enkeltværelse mod lidt ekstra).

Fredag: kl. 17-18 Indkvartering
kl. 18-19 Middag
kl. 19-21 Runde og intro til tema og underviser mm

Lørdag:
kl. 8-9 Morgenmad
kl. 9-12 Undervisning/træf
kl. 12-15 Frokost og pause
kl. 15-18 Undervisning/træf
Kl. 18 Middag
Kl. 19-21 Måske fortsat undervisning.

Søndag:
kl. 8-9 Morgenmad
kl. 9-10 Generalforsamling
kl. 10-12 Undervisning/træf
Det er muligt ved forudbestilling ved tilmelding at tilkøbe frokost søndag.
I undervisningslokalet er der gulvvarme og sko frit område, hvorfor vi opfordrer til at alle medbringer indesko.

Forslag til generalforsamlingen skal sendes pr. mail senest 14 dage før træffet til: bestyrelsen-liste@gestaltanalyse.dk

Pris for træf:
For medlemmer 2.100 kr (hvis du har betalt 100 kr for medlemskab eller været på træf i 2021).
For ikke-medlemmer 2.200 kr.
Prisen dækker 1 års medlemskab, undervisning, al forplejning samt indkvartering på 2 personers værelser (enkelte 3 personers) med delt bad og wc.

Kærlig hilsen
    Bestyrelsen