PSYKOTERAPEUTTRÆF 2022

16-18 SEPTEMBER 2022 – Bent Falk

 

Om opmærksomhed, grænser, kontakt og sproglig hygiejne i den hjælpende samtale

På træffet vil Bent Falk demonstrere, hvordan man i samtalen med mindre anstrengelse kan opnå bedre kontakt med sig selv og den anden. Der lægges vægt på:

  1. Opmærksomhed (sansning).
  2. På hvordan samtalens proces støtter eller modvirker formidlingen af samtalens indhold.
  3. På hvad der sker i grænsefladen, som også er kontaktfladen, mellem de samtalende.
  4. Og på at undgå floskler

Som oplæg vil han sige noget om emnet generelt/teoretisk. Derefter og efter de enkelte demonstrationer opfordres deltagerne til at fremkomme med kommentarer, spørgsmål og eksempler på, hvad de selv finder vanskeligt omkring samtalekontakter i det daglige arbejde.
Både teori og praksis læres bedst i forbindelse med drøftelsen af konkrete situationer. Bent Falk arbejder gestalt-terapeutisk, dvs. fænomelogisk og eksistentialistisk, og som metode vil han bla. anvende dialogen med ”den tomme stol”, hvor man skifter mellem de to roller som sig selv og samtalepartneren.
En enkelt replik eller problemstilling er tilstrækkelig til et stykke arbejde, hvor han sammen med den arbejdende undersøger samtalens proces (hvad sker der?) og evt. foreslår alternative udtryksmåder, som terapeuten kan afprøve.

Der vil undervejs også være et mindre foredrag om ”Skyld, skam og den paradoksale forandring”.
Al undervising og demonstration/ øvelser vil foregår i plenum.

Bent Falk er Cand. theol. og psykoterapeut, MPF, f. 1943. Tidligere sygehuspræst og nu privatpraktiserende psykoterapeut, uddannet bl.a. ved GATLA, Gestalt Instituttet i Los Angeles. Lærer ved kurser i sjælesorg og psykoterapi på Præstehøjskolen i Løgumkloster samt ved trænings- og supervisionskurser for præster, sygehuspersonale m.v. i Danmark og udlandet. Udstrakt foredragsvirksomhed, bl.a. i Danmarks Radio, om religiøse, psykologiske og eksistentielle emner. Egen praksis i Hellerup siden 1982. Medlem af Psykoterapeut Foreningen (Foreningen af uddannede psykoterapeuter i Danmark) og Gestaltterapeutisk Forum.

Litteratur:
“At være dér, hvor du er”. Munksgaard (tidl. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck) 1996, samt til den litteratur, der er anført i listen bag i denne bog.
“Kærlighedens pris”. Forlaget Eksistensen (tidl. Anis) 1998
Og: ”I virkeligheden. Supervision i gestalt-terapeutisk sjælesorg”. Forlaget Eksistensen (Anis) 2006

Det praktiske:

Alle med en 2-årig psykoterapeutuddannelse kan deltage. Bestyrelsen kan give dispensation til andre efter ansøgning.
Du kan tilmelde dig vores venteliste og modtage et email, når vi i starten af 2022 åbner for tilmelding – klik her for tilmelding

Sted: Brenderup Højskole, Stationsvej 54, 5464 Brenderup. 

 

Der er 2 pers. værelser med delt wc og bad (eller enkeltværelse mod lidt ekstra).

Fredag: kl. 17-18 Indkvartering
kl. 18-19 Middag
kl. 19-21 Runde og intro til tema og underviser mm

Lørdag:
kl. 8-9 Morgenmad
kl. 9-13 Undervisning/træf
kl. 13-16 Pause
kl. 16-18 Undervisning/træf
Kl. 18 Middag
Kl. 19-21 Måske fortsat undervisning.

Søndag:
kl. 8-9 Morgenmad
kl. 9-10 Generalforsamling 
kl. 10-13 Undervisning/træf

Forslag til generalforsamlingen skal sendes pr. mail senest 14 dage før træffet til: bestyrelsen-liste@gestaltanalyse.dk

Pris for træf:
For medlemmer 2.100 kr (hvis du har betalt 100 kr for medlemskab eller været på træf i 2021).
For ikke-medlemmer 2.200 kr.
Prisen dækker 1 års medlemskab, undervisning, al forplejning samt indkvartering på 2 personers værelser (enkelte 3 personers) med delt bad og wc.

Kærlig hilsen
     Bestyrelsen