Træf 2021

Psykoterapeuttræf 2021 – 24.-26. september 2021

Alle med en 2-årig psykoterapeutuddannelse kan deltage. Bestyrelsen kan give dispensation til andre efter ansøgning.

Intensiv Dynamisk Korttids Terapi (ISTDP)

 

Cand.psyk. Peter Wittenburg, Institut for Følelsesmæssig Sundhed.

Hjælp dine klienter – og dig selv til større modstandskraft og følelsesmæssig sundhed.
En spændende personlig og faglig weekend sammen med psykoterapeutkollegaer.

Psykoterapi virker. Og psykoterapi virker godt. Rigtig mange af dem, der går i psykoterapi, får det bedre end de, der ikke modtager psykoterapi for de samme problemer.

Forskning i psykoterapeutisk effektivitet fortæller, at mindst 30 – 40% af vores klienter og par hjælper vi ikke nok.
Vanskelige klienter giver udbrændthed, det, der slider på os som psykoterapeuter, er ikke så meget mængden af klienter, vi ser hver dag, men hvor mange vi ikke lykkes med at hjælpe.
Forskning viser også, at i vores egen selvforståelse tror vi, at vi hjælper flere, end vi gør.
Den bedste måde at forebygge udbrændthed er at være effektiv og virkningsfuld som psykoterapeut.

Intensiv Dynamisk Korttids Psykoterapi (ISTDP) repræsenterer en unik, forskningsbaseret form for effektiv psykodynamisk psykoterapi.
ISTDP er en terapiform, der hurtigt hjælper på et bredt spektrum af følelsesmæssige lidelser.
Vi arbejder for at øge klienternes kapacitet til at kunne fungere i mange forskellige situationer.
Målet er, at klienten har et rigt og produktivt liv, og fokus er på sundhed og selvpleje snarere end på patologi.

Specifikke centrale målsætninger i ISTDP er:

  • At hjælpe klienten til at slippe deres forsvar mod deres angst og følelser og opleve både angsten og følelserne fuldt ud i terapien. Om nødvendigt hjælper vi klienten med at regulere angsten, så den når et tåleligt niveau.
  • At hjælpe klienterne med at slippe mal-adaptive forsvarsmekanismer og stoppe den lidelse, der skabes af disse forsvar. Vore forsvar opstod i en interpersonel (tilknytnings)sammenhæng i vores tidlige relationer med vores omsorgspersoner. Vi bærer med os den angst, der blev knyttet til vores følelser.
  • At erstatte forsvarerne med følelsesmæssig opmærksomhed og konstruktive, sunde reaktioner på denne opmærksomhed.

Weekenden kommer til at forløbe med:

  • Korte PowerPoint-præsentationer af teori om: Angst, følelser, forsvar, tilknytning, symptomer, overføring, modoverføring, differentiering og voksenudvikling.
  • Mulighed for personligt arbejde i plenum v. Peter
  • Mulig supervision på en eller to cases med involvering af gruppen.
  • Sharingsrunder m. korte personlige arbejder.

Kort om Peter:
Jeg har i perioden 1992-2017 fungeret som underviser og supervisor for psykoterapeuter på forskellige institutter i Danmark: Psykoterapeutisk Institut København, Psykoterapeutisk Institut Århus, Institut for Misbrugsbehandling, Institut for Gestalt Analyse og Psykoterapeutuddannelsen A/S, på sidstnævnte var jeg uddannelsesansvarlig og med til at udvikle den fra start.
Jeg har en håndfuld psykoterapeutiske uddannelser bag mig, og de sidste 11 år har jeg videreuddannet mig i ISTDP, hos bl.a. Allan Abbas, Joel Town og Patricia Coughlin.
Sammen med sexolog Ingrid Hegland har jeg Institut for Følelsesmæssig Sundhed i København.
Jeg sidder i Uddannelsesudvalget i Psykoterapeutforeningen og er næstformand i Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttids Terapi.

Det praktiske:

Sted: Brenderup Højskole, Stationsvej 54, 5464 Brenderup. Vil du være sikker på en plads, så tilmeld dig nu.

 

 

 

 

 

 

Der er 2 pers. værelser med dels wc og bad (eller enkeltværelse mod lidt ekstra).

Fredag: kl. 17-18 Indkvartering
kl. 18-19 Middag
kl. 19-21 Runde og intro til tema og underviser mm

Lørdag:
kl. 8-9 Morgenmad
kl. 9-13 Undervisning/træf
kl. 13-16 Pause
kl. 16-18 Undervisning/træf
Kl. 18 Middag
Kl. 19-21 Måske fortsat undervisning.

Søndag:
kl. 8-9 Morgenmad
kl. 9-10 Generalforsamling 
kl. 10-13 Undervisning/træf

Forslag til generalforsamlingen skal sendes pr. mail senest 14 dage før træffet til: bestyrelsen-liste@gestaltanalyse.dk

Pris for træf:
For medlemmer 2.000 kr (hvis du har betalt 100 kr for medlemskab eller været på træf i 2020).
For ikke-medlemmer 2.100 kr.
Prisen dækker 1 års medlemskab, undervisning, al forplejning samt indkvartering på 2 personers værelser (enkelte 3 personers) med delt bad og wc.