PSYKOTERAPEUTTRÆF 2019

13-15 SEPTEMBER

Alle med en 2-årig psykoterapeutuddannelse kan deltage. Bestyrelsen kan give dispensation til andre efter ansøgning.


Bent Falk

 

 

Om opmærksomhed, grænser, kontakt og sproglig hygiejne i den hjælpende samtale

 

På træffet vil Bent Falk demonstrere, hvordan man i samtalen med mindre anstrengelse kan opnå bedre kontakt med sig selv og den anden. Der lægges vægt på:

  1. Opmærksomhed (sansning).
  2. På hvordan samtalens proces støtter eller modvirker formidlingen af samtalens indhold.
  3. På hvad der sker i grænsefladen, som også er kontaktfladen, mellem de samtalende.
  4. Og på at undgå floskler

Som oplæg vil han sige noget om emnet generelt/teoretisk. Derefter og efter de enkelte demonstrationer opfordres deltagerne til at fremkomme med kommentarer, spørgsmål og eksempler på, hvad de selv finder vanskeligt omkring samtalekontakter i det daglige arbejde.
Både teori og praksis læres bedst i forbindelse med drøftelsen af konkrete situationer. Bent Falk arbejder gestalt-terapeutisk, dvs. fænomelogisk og eksistentialistisk, og som metode vil han bla. anvende dialogen med ”den tomme stol”, hvor man skifter mellem de to roller som sig selv og samtalepartneren.
En enkelt replik eller problemstilling er tilstrækkelig til et stykke arbejde, hvor han sammen med den arbejdende undersøger samtalens proces (hvad sker der?) og evt. foreslår alternative udtryksmåder, som terapeuten kan afprøve.

Der vil undervejs også være et mindre foredrag om ”Skyld, skam og den paradoksale forandring”.
Al undervising og demonstration/ øvelser vil foregår i plenum.

Bent Falk er Cand. theol. og psykoterapeut, MPF Bent Falk, f. 1943. Tidligere sygehuspræst og nu privatpraktiserende psykoterapeut, uddannet bl.a. ved GATLA, Gestalt Instituttet i Los Angeles. Lærer ved kurser i sjælesorg og psykoterapi på Præstehøjskolen i Løgumkloster samt ved trænings- og supervisionskurser for præster, sygehuspersonale m.v. i Danmark og udlandet. Udstrakt foredragsvirksomhed, bl.a. i Danmarks Radio, om religiøse, psykologiske og eksistentielle emner. Egen praksis i Hellerup siden 1982. Medlem af Psykoterapeut Foreningen (Foreningen af uddannede psykoterapeuter i Danmark) og Gestaltterapeutisk Forum.

Litteratur:
“At være dér, hvor du er”. Munksgaard (tidl. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck) 1996, samt til den litteratur, der er anført i listen bag i denne bog.
“Kærlighedens pris”. Forlaget Eksistensen (tidl. Anis) 1998
Og: ”I virkeligheden. Supervision i gestalt-terapeutisk sjælesorg”. Forlaget Eksistensen (Anis) 2006

Det praktiske:

Sted: Velling Kollervej 4-8, 8654 Bryrup. Tæt på Skanderborg. Vil du være sikker på en plads, så tilmeld dig nu.
Der er 2 pers. værelser med eget wc og bad (eller enkeltværelse mod lidt ekstra).

Fredag d. 13.09.19:
Kl.17 Indkvartering
Kl.19 Fælles aftensmad Herefter mødes vi i plenum til introduktion og komme tilstede runde samt undervisning.

Lørdag d.14.09.19:
Kl.8-9 Morgenmad
Kl. 9-14. Undervisning
Kl.14-17 Frokost+pause
Kl.17-21 Undervisning
Kl.21. Aftensmad

Søndag d.15.09.19:
Kl. 9-10. Generalforsamling samt gruppebillede /Bestyrelsen
Kl. 10-12:30. Undervisning, evaluering og afslutning

Forslag til generalforsamlingen skal sendes pr. mail senest 14 dage før træffet: Anette-Klakk@godmail.com.

Pris for træf:
For medlemmer 1900 kr (hvis du har betalt 100 kr for medlemskab eller været på træf i 2018).
For ikke-medlemmer 2000 kr. prisen dækker 1 års medlemskab, undervisning, al forplejning samt indkvartering på 2 personers værelser (enkelte 3 personers) med eget bad og wc.
6 personer kan dog mod ekstra betaling få eneværelser. Tilmelding via https://psyktraef.gestaltanalyse.dk

Husk at medbringe betræk til sengetøj (eller lej af vandrehjemmet se https://www.velling-koller.dk)

Øl, vand og vin købes på stedet.

Vi glæder os til at se Jer.

Kh. Bestyrelsen